Dodaj ogłoszenie
Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego www.kolobrzeg4u.pl

 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu z ogłoszeniami sportowymi www.tablicaslubna.pl zwanego dalej "ogloszeniaHD.pl" lub "Serwis".
   
 2. Serwis "ogloszeniaHD.pl" nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność, ani skutki zamieszczanych ogłoszeń. Wyłączną odpowiedzialność za treść, aktualność oraz skutki zamieszczanego ogłoszenia ponosi osoba ("Użytkownik") zamieszczająca dane ogłoszenie.
   
 3. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia informacji, które są nieprawdziwe lub niepełne.
   
 4. Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
   
 5. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń propagujących przemoc, pornografię, wzywających do nienawiści lub naruszających dobra osób trzecich.
   
 6. Zabronione jest oferowanie usług lub wprowadzanie do obrotu przedmiotów, których obrót jest prawnie zakazany.
   
 7. Treść ogłoszenia nie może naruszać praw autorskich, dotyczy to wszelkich materiałów zamieszczanych w ogłoszeniu, w tym także zdjęć.
   
 8. Materiały łamiące prawa autorskie mogą zostać usunięte z serwisu, a odpowiedzialność za publikację tych materiałów i ewentualne zaspokojenie uzasadnionych roszczeń, o których mowa powyżej ponosi wyłącznie Użytkownik, który zamieścił dane materiały w serwisie.
   
 9. Ogłoszenia muszą być dodawane do kategorii będącej właściwą dla treści ogłoszenia.
   
 10. Zabronione jest umieszczanie wielu ogłoszeń o tej samej lub bardzo podobnej treści.
   
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści lub całkowitego usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania tego regulaminu lub zamieszczania ogłoszenia sprzecznego z prawem.
   
 12. Zabronione jest gromadzenie danych osobowych użytkowników zamieszczających ogłoszenia, w tym także ich adresów email.
   
 13. Zabronione jest wysyłanie Spamu lub jakichkolwiek treści marketingowych do osób zamieszczających ogłoszenia w serwisie.
   
 14. Niedopuszczalne jest podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu.
   
 15. Serwis zastrzega sobie także prawo do czasowego lub permanentnego ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania z tej strony.
   
 16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu, w szczególności za przerwy spowodowane awariami lub modernizacją serwisu.
   
 17. Korzystanie z większości usług serwisu jest bezpłatne, jednakże serwis oferuje także dodatkowe płatne usługi, takie jak np. ogłoszenia Premium, czy ogłoszenia wyróżnione. Opłaty za te usługi nie podlegają zwrotowi i to Użytkownik jest odpowiedzialny za ich terminowe regulowanie.
   
 18. W przypadku świadczenia dodatkowych płatnych usług w serwisie, serwis ogranicza swoją odpowiedzialność do kwoty zapłaconej serwisowi przez danego Użytkownika z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika.
   
 19. Serwis oferuje także możliwość płatnego umieszczenia reklam w postaci bannerów reklamowych. Całkowitą odpowiedzialność za treść tychże reklam ponosi wyłącznie reklamodawca.
   
 20. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem. Zabronione jest dodawanie reklam propagujących przemoc, wzywających do nienawiści, treści pornograficznych oraz naruszających dobra osób trzecich.
   
 21. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie, ani skutki ich działania. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w związku z treścią i działaniem zamieszczonej reklamy.
   
 22. Materiały reklamowe muszą spełniać założenia określone w specyfikacji technicznej reklam, ponadto reklamy Flash (.swf) nie mogą emitować żadnych dźwięków, ani automatycznie (bez kliknięcia) dokonać przekierowania użytkownika na inne strony www.
   
 23. Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania reklamy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów w przypadku umieszczania reklam łamiących niniejszy regulamin.
   
 24. Serwis zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści i materiałów do celów własnych, w tym także celów marketingowych.
   
 25. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba za osoby nie pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność ich opiekunowie.
   
 26. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
   
 27. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 31.03.2014 r.